Predicting Aviation Hazards During Convective Events, extra text

This entry for Predicting aviation hazards during convective events includes the following: the Swedish title, abstract, and keywords; Table of Contents, References (English).


 

Förutsäga farligt flygväder i samband med konvektiv verksamhet

Sammanfattning

Konvektion i atmosfären kan medföra väder med faror som gör att en pilot riskerar att tappa kontroll över sitt flygplan. Åskoväder är ett sådant exempel. Denna studie gjordes för att uppskatta nyttan av väderprognoser för piloter under dagar med konvektiv verksamhet. För att åstadkomma det gjordes en litteraturstudie för att identifiera svagheterna i hanterandet av konvektion hos numeriska väderprognos-modeller. Begränsningar hos prognosprodukter speciellt inriktade på flygverksamhet har också tagits upp. Dessutom innehåller studien iakttagelser från erfarna flyg-inriktade prognosmeteorologer. Studien begränsar sig till Sverige och de prognoser som utfärdas av Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI).

Fyra huvudsakliga resultat erhölls. Det första var att de numeriska väderprognos-modeller som används i Sverige idag är otillräckliga för att skapa pålitliga prognoser för konvektion. För det andra upptäcktes att behovet av en ytterligare analys från prognosmeteorologer försvåras av brister hos så kallade konvektionsindex. Den tredje upptäckten var att prognoser som utfärdas mer än ett par timmar i förväg inte är att lita på. Till sist framställdes att bristerna i de prognosprodukter som finns tillgängliga för piloter saknar en stor del värdefull information angående konvektiv verksamhet. Det fastslogs att piloter inte får tillgång till tillräckligt mycket information från dessa produkter för att kunna planera en säker flygning genom konvektivt väder. Det är således angeläget att förbättra prognoser för konvektion i syfte att öka flygsäkerheten.

Nyckelord : Flygfaror, konvektion, väderprognoser


Table of contents

1 Introduction 1
2 Background 2
2.1 The physics of convection 2
2.2 Modelling convection 5
2.2.1 Parameterization 6
2.3 Forecasting methods 7
2.3.1 Soundings and indices 8
2.4 Forecast verification 10
2.5 Aviation hazards in the vicinity of CB and thunderstorms 12
3 Method 12
4 Results 13
4.1 Forecast products 14
4.2 Models and indices behind the products 19
4.3 Evaluations of models and indices 20
4.4 Comments from Fyrby at SMHI and Jakobsson at METOCC 27
4.5 What are the chances of a pilot planning a safe flight? 28
5 Discussion 30
6 Conclusions 32
7 Acknowledgements 32
8 References 33
8.1 Internet sources 34
8.2 Personal communication 35

8 References

Air Ministry Meteorological Office, 1960. Handbook of Aviation Meteorology. London: Her Majesty’s Stationary Office.
Björck, E., 2010. Application and Verification of High-Resolution Model Fields for Forecasts of Convective Precipitation. Master thesis. Lund: Lund University.
Björck, E., 2015a. Prognosmetoder på Mesoskalan – Konvektion. SMHI. [PowerPoint slides] Presented at a PMU lecture at Stockholm University.
Bouttier, F., 2009. AROME system documentation. Météo-France. Available from: http://www.cnrm.meteo.fr/arome/doc/arodoc.pdf [Accessed 20 Mar 2015].
Haklander, A. J.& Van Delden, A., 2003. Thunderstorm predictors and their forecast skill for the Netherlands. Atmospheric Research, vol. 67–68, July-September, pp. 273–299.
HIRLAM consortium, 2012. HIRLAM-7.4 Parameter List. Available from: http://www.helsinki.fi/~jaraisan/numlab2013/hirout.pdf [Accessed 22 Feb 2013].
Inness, P. & Dorling, S., 2013. Operational Weather Forecasting. Chichester: Wiley-Blackwell.
Jolliffe, I. T. & Stephenson, D. B., 2012. Forecast Verification: A Practitioner’s Guide in Atmospheric Science. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons.
Kain, J. S. & Fritsch, J. M., 1990. A One-Dimensional Entraining/Detraining Plume Model and Its Application in Convective Parameterization. Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 47, no. 23, December, pp. 2784–2802.
Kunz, M., 2007. The skill of convective parameters and indices to predict isolated and severe thunderstorms. Natural Hazards and Earth System Science, vol. 7, no.2, pp. 327–342. <hal-00299428>
Lynch, P., 2008. The origins of computer weather prediction and climate modeling. Journal of Computational Physics, vol. 227, no.7, March, pp. 3431–3444.
Mahringer, G., 2008. Terminal aerodrome forecast verification in Austro Control using time windows and ranges of forecast conditions. Meteorological Applications, vol. 15, no.1, March, pp. 113–123.
McIlveen, R., 2010. Fundamentals of weather and climate. 2nd ed. New York: Oxford University Press.
National Weather Service, 2014. Terminal aerodrome forecasts. NOAA. NDS No. 10-813.
Oxford Aviation Academy, 2008. Meteorology. 4th ed. Oxford Aviation Academy.
Portal, M., 2013. Projekt konvektiv nederbörd i Arome. SMHI.
Roberts, N. M. & Lean, H. W., 2008. Scale-Selective Verification of Rainfall Accumulations from High-Resolution Forecasts of Convective Events. Monthly Weather Review, vol. 136, no. 1, January, pp. 78–97.
Seity, Y., Brousseau, P., Malardel, S., Hello, G., Bénard, P., Bouttier, F., Lac, C., & Masson, V., 2010. The AROME-France Convective-Scale Operational Model. Monthly Weather Review, vol. 139, no. 3, March, pp. 976–991.
Seity, Y., Ricard, D., Léger, J., & Pietrisi, M., 2014. Evaluation of increased horizontal and vertical resolutions in AROME–France deterministic forecasts for convective events. ALADIN–HIRLAM Newsl, no. 2, April, pp.16–19.
Soares, P. M. M., Miranda, P. M. A., Siebesma, A. P., & Teixeira, J., 2004. An eddy-diffusivity/mass-flux parametrization for dry and shallow cumulus convection. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, vol. 130, no. 604, October, pp. 3365–3383.
Swedish Accident Investigation Authority, 2007. Olycka med varmluftsballongen SE-ZIU på Kärrtorps idrottsplats, AB län, den 10 juni 2007. Norrköping: Luftfartsverket. No. 2007:18.
Stensrud, D. J., 2007. Parameterization schemes: keys to understanding numerical weather prediction models. New York: Cambridge University Press.
Trier, S. B., 2003. Convective Storms: Convective Initiation. Encyclopedia of atmospheric sciences. pp. 560–569.
Weusthoff, T., Ament, F., Arpagaus, M., & Rotach, M. W., 2010. Assessing the Benefits of Convection-Permitting Models by Neighborhood Verification: Examples from MAP D-PHASE. Monthly Weather Review, vol. 138, no. 9, September, pp. 3418–3433.

8.1 Internet sources
Beychok, M., 2013. Atmospheric Lapse Rate. The encyclopedia of Earth. http://www.eoearth.org/view/article/170859/ [2015-02-19].
EUMeTrain, 2007. Potential Instability and KO-index. http://www.eumetrain.org/data/2/20/Content/theory_ko.htm [2015-05-09].
EuMeTrain, 2012. Cumulonimbus (Cb) and Mesoscale Convective System (MCS) [online]. http://www.eumetrain.org/satmanu/CMs/Cb/navmenu.php?page=2.0.0 [24 Mar 2015].
European Storm Forecast Experiment. Forecasts & Verification. http://www.estofex.org/ [2015-04-08].
Florida International University (2008-05-04). Flight Environment – Thunderstorm Hazards. http://www.allstar.fiu.edu/aero/fltenv7.htm [2015-04-20].
Flygteoriskolan. Taf-Metar. [PowerPoint slides]. http://www.flygteoriskolan.se/Taf-meta.pdf [2015-04-14]. Météo-France. AROME atmospheric model. http://www.cnrm.meteo.fr/arome/ [2015-03-20].
Groenemeijer, P., Punkka, A.-J., and Teittinen, J. Forecasting severe convective storms. European Storm Forecast Experiment. [Training Module] http://www.estofex.org/guide/ [2015-04-27].
Haby, J. Forecasting Hail. http://www.theweatherprediction.com/severe/hail/ [2015-04-29].
Huang, H.P., 2010. Hydrostatic Balance. [PowerPoint slides]. http://www.public.asu.edu/~hhuang38/mae578_lecture_06.pdf [2015-04-28].
Lundblad, M., 2015a. Förändringar på Nordisk SWC, från 2/6 2015. [online document]. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.88736!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/F%C3%B6r%C3%A4ndringar%20NSWC%20juni%202015.pdf [2015-05-18].
National Weather Service (2015-04-08). SPC Products. http://www.spc.noaa.gov/misc/about.html#ThunderstormOutlooks [2015-04-28].
National Weather Service (2010-12-16). Fire Weather Topics – Dry Thunderstorms. http://www.srh.noaa.gov/abq/?n=clifeature2010drythunderstorms [2015-05-01].
Olofsson, B. Beskrivning av SMHI termikprognoser. http://bizmet.smhi.se/bizmet/showInfo.php?showPhrase=1862 [2015-05-02].
Skystef. SkyStef’s weather page – Storm Indices. http://www.skystef.be/storm-indices.htm [2015-04-27].
SMHI. SMHI Låghöjdsprognos. http://llfvv.smhi.se/ [2015-04-19].
SMHI, 2015a (2015-05-05). Så gör SMHI en väderprognos. http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sa-gor-smhi-en-vaderprognos-1.4662 [2015-05-10].
SMHI, 2015b (2015-04-27). SMHI:s TAFhandbok. [online document]. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.87678!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Handbok%20TAF%202015-04-27.pdf [2015-05-18].
SMHI, 2015c (2015-04-22). TAF och METAR. http://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/flyg/taf-och-metar-1.2393 [2015-04-08].
SMHI, 2015d (2015-04-29). LHP Område A. https://aro.lfv.se/Links/Link/ViewLink?TorLinkId=307&type=MET [2015-04-29].
SMHI, 2015e (2015-05-12). NSWC. http://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/flyg/nswc-1.2428 [2015-05-18].
Teixeira, J., Bretherton, C., Witek, M., & Suselj, K. (2012). Turbulence and Convection Parameterizations: the Eddy-Diffusivity/Mass-Flux (EDMF) Approach and its Implementation into the GFS Model. NOAA. [PowerPoint slides]. http://cpo.noaa.gov/sites/cpo/Webcasts/MAPP/2012/Presentation/12-11/Teixeira.pdf [2015-04-24].
Tost, H., 2009. Convection parameterisations – Part 1. Max Planck Institute for Chemistry. [PowerPoint slides]. http://www.lmd.ens.fr/wavacs/Lectures/Tost-1.pdf [2015-03-28].
UCAR, 2002. How Mesoscale Models Work. University Corporation for Atmospheric Research. [Training Module]. http://www.meted.ucar.edu/mesoprim/models/print.htm [2015-03-24].
University of Wyoming. Sounding Station Parameters and Indices. http://weather.uwyo.edu/upperair/indices.html [2015-04-22].
Urquhart, K. Preparing ECMWF’s Integrated Forecast System (IFS) weather forecast model for Exascale. http://cresta-project.eu/featured-articles/preparing-ecmwfs-integrated-forecast-system-ifs-weather-forecast-model-for-exascale.html [2015-05-04].
WMO. Definitions of meteorological forecasting ranges. World Meteorological Organization. http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPS/GDPS-Supplement5-AppI-4.html [2015-04-29].

8.2 Personal communication
Björck, E., 2015b (2015-04-10). SMHI. [Mail correspondance & Interview].
Fyrby, T., (2015-03-03). SMHI. [Mail correspondance & Interview].
Ivarsson, K. I., (2015-04-23). SMHI. [Mail correspondance].
Jakobsson, P. O., (2015-02-18). METOCC. [Mail correspondance].
Lundblad, M., 2015b (2015-05-04). SMHI. [Mail correspondance]. Olsson, E., (2015-04-30). SMHI. [Mail correspondence].